Zwroty i reklamacje

Zgodnie z obowiązującym prawem ,mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy .

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Centrum Drewna Profilowanego i Budowlanego Świerzów 74A , 55-110 Świerzów – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na e-maila info|drewnoprofilowane.com| |info|drewnoprofilowane.com.

Aby zgłosić odstąpienie od umowy proszę wypełnić formularz zwrotu (dostępny na końcu tej strony)

 

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Świerzów 74A , 55-110 Świerzów, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę pamiętać ,że zwracany towar musi być nie naruszony ,nie dopuszczalne otwieranie puszek z substancją -nie podlega zwrotowi np. farby ,oleje i inne produkty typu farba.

 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat odstąpienie od umowy w naszym Regulaminie.

 

Reklamacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami , ponosimy wobec państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne .

Macie Państwo po wykryciu wady prawo :

  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy , ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • żądać usunięcia wady

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania .

Proszę nas o poinformowaniu i wypełnienie formularza (dostępny na końcu tej strony ) na e-maila info|drewnoprofilowane.pl| |info|drewnoprofilowane.pl lub drogą pocztową Centrum Drewna Profilowanego i Budowlanego , Świerzów 74A , 55-110 Świerzów

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie obrazowa Państwa uprawnienia .

Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów , więc informacje prawne , które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami .

Wszystkie szczegółowe informacje na temat rękojmi konsumenta są w naszym Regulaminie.